Andiva Jobs - Locuri de muncă

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ LEGAL PESTE HOTARE ?

CU SALARIU DE PÂNĂ LA 2800 EUR
Unde doriți să munciți?
Cum Vă numiți?
Telefon de contact
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ LEGAL PESTE HOTARE ?
CU SALARIU DE PÂNĂ LA 2800 EUR
Unde doriți să munciți?
Cum Vă numiți?
Telefon de contact
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ LEGAL PESTE HOTARE ?
CU SALARIU DE PÂNĂ LA 2800 EUR
Unde doriți să munciți?
Cum Vă numiți?
Telefon de contact

Toate pozițiile vacante

Poți primi până la 2800 euro pe lună!
Agricultură - Lucru in Olanda
Salariu: de la 1600 EUR brut/lună
Bărbați / Femei
Vârsta: 20-50 ani
Limba: Rusă, Engleză, Română
Experiența: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)
AFLĂ DETALII
Depozite Haine - Germania
Salariu: de la 1420 EUR brut/lună
Bărbați / Femei
Vârsta: 20-50 ani
Limba: Română, Rusă
Experiență: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Fabrică de mezeluri - Germania
Salariu: de la 1420 EUR brut/lună
Bărbați / Femei
Vârsta: 20-45 ani
Limba: Română, Rusă
Experiența: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)
AFLĂ DETALII
Construcții interioare - Franța
Salariu: de la 1870 EUR brut/lună
Bărbați
Vîrsta: 20-45 ani
Limba: Română, Rusă, Franceză
Experiența: Obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Cameristă - Marea Britanie
Salariu: de la 1250 GBP brut/lună
Bărbați / Femei
Vârsta: 18-45 ani
Limba: Română, Rusă, Engleză
Experiența: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Chelner - Marea Britanie
Salariu: de la 1300 GBP brut/lună
Bărbați
Vârsta: 20-45 ani
Limba: Engleza
Experiența: Obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Depozitar - Anglia
Salariu: de la 1300 GBP brut/lună
Bărbați / Femei
Vârsta: 18-55 ani
Limba: Engleza nivel începător
Experiența: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Abator - Irlanda
Salariu: de la 1550 EUR brut/lună
Bărbați
Vârsta: 18-50 ani
Limba: Română, Rusă, Engleză
Experiența: Nu este obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Barman / Chelner / Bucătar - Slovacia
Salariu: de la 850/950 EUR brut/lună
Femei / Bărbați
Vârsta: 20-45 ani
Limba: Română, Rusă
Experiența: Obligatorie

AFLĂ DETALII
Asistent Medical / Maseur - Slovacia
Salariu: de la 850/950 EUR brut/lună
Femei / Bărbați
Vârsta: 20-45 ani
Limba: Română, Rusă
Experiența: Obligatorie

AFLĂ DETALII
Camerista - Slovacia
Salariu: de la 700 EUR brut/lună
Femei / Bărbați
Vârsta: 20-45 ani
Limba: Română, Rusă
Experiența: Obligatorie

AFLĂ DETALII
Cusătoreasă - Irlanda
Salariu: de la 1900 EUR brut/lună
Femei
Vârsta: 30-50 ani
Limba: Engleza începător
Experiența: Obligatorie
Pașaport: Românesc (UE)

AFLĂ DETALII
Depozite HM/TESCO/DHL- Polonia
Salariu: de la 900/1200 EUR brut/lună
Femei / Bărbați
Vârsta: 20-50 ani
Limba: Rusă
Experiența: Nu este obligatorie

AFLĂ DETALII
Șofer Stivuitor - Polonia
Salariu: de la 1000 EUR brut/lună
Bărbați
Vârsta: 20-50 ani
Limba: Rusă
Experiența: Obligatorie

AFLĂ DETALII
Șofer C, C+E - Germania
Salariu: de la 2200 EUR brut/lună
Bărbați
Vârsta: 18-55 ani
Limba: Română, Rusă, Engleză
Experiența: Obligatorie
Pașaport: Românesc

AFLĂ DETALII
Construcții exterioare / interioare - Polonia
Salariu: de la 1300 EUR brut/lună
Bărbați
Vârsta: 20-50 ani
Limba: Rusă
Experiența: Obligatorie

AFLĂ DETALII
Completeză formularul
Un consultant va reveni cu un apel telefonic pe parcursul zilei cu detalii despre ofertă!
Nume Prenume
Telefon de contact
Toate datele primite sunt confidențiale!
locuri de munca peste hotare, locuri de munca in europa, locuri de munca strainatate, muncă în străinătate, locuri de muncă cuplu strainatate, locuri de muncă fabrica ciocolata, agentie de munca in strainatate, agentia muncii in europa, andiva md ,andiva jobs, firme de recrutare pentru strainatate
Domenii de activitate
Dorești un lucru bine plătit peste hotare?
Lasăți-ne cererea DVS. și noi vom reveni cu câteva oferte pe parcursul zilei!
Confidentialitate a datelor persoanale
Noi, cei de la Andiva Recruitment SRL, ne angajăm să protejăm intimitatea candidaților, clienților și utilizatorilor site-ului nostru. Când utilizați Andiva Recruitment SRL, aveți încredere în noi, pentru că suntem hotărâți să păstrăm încrederea și să vă oferim o experiență sigură. Ne vom asigura că informațiile pe care ni le transmiteți prin intermediul site-ului nostru web la unul din birourile noastre sunt utilizate numai în scopurile stabilite în acest Comunicat privind confidențialitatea datelor.

Regulamentul UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) înlocuiește Regulamentul de protecție a datelor (Directiva 95/46 / CE) din 25 mai 2018. Regulamentul vizează armonizarea legislației privind protecția datelor în statele membre UE, drepturi pentru persoane fizice și oferind un cadru strict în care organizațiile comerciale pot funcționa legal.

Datele cu caracter personal sunt:
- Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată
- Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
- Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
- Exacte. În cazul în care este necesar să fie actualizate se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere
- Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
- Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate")

Scopul colectării datelor este: reclama, marketing și publicitate, selecție și plasare forță de muncă.

1. La opțiunea dumneavoastră, ne furnizați unele date personale ale dumneavoastra pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.andivajobs.ro de către Andiva Recruitment SRL. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Andiva Recruitment SRL în conformitate și pentru realizarea scopurilor sus - menționate. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimtământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

2. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile declarate, respectiv: reclama, marketing și publicitate și selecție și plasare forță de muncă. Informațiile/ datele înregistrate sunt necesare utilizării de către subscrisa, în calitate de operator în scopurile declarate a datelor cu caracter personal care ne-au fost furnizate.

3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Andiva Recruitment SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul/ potentialul angajator al persoanei vizate, agenții de selecție și plasare a forței de munca.

4. În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 și reglementările internaționale în domeniu, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal
b) Dreptul la rectificare a datelor inexacte care o privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare
c) Dreptul la ștergerea datelor în situațiile prevăzute de lege: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, în caz de retragere a consimțământului, opoziția persoanei vizate la prelucrarea datelor, prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, existența unei prevederi legale ș.a.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării în situațiile prevăzute de lege
e) Dreptul la portabilitatea datelor
f) Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc
g) Dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere

5. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord ca ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de Andiva Recruitment SRL

6. Informațiile colectate de la dumneavostră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. Andiva Recruitment SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

7. Andiva Recruitment SRLpune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate date cu caracter personal care sunt necesare realizării scopurilor prelucrării. Această obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.

Andiva Recruitment SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a)pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
Made on
Tilda