Compania Andiva

Înființată în 2010, AndivaJobs este una dintre cele mai mari companii de
consultanță în obținerea unui loc de muncă în Străinătate.

Compania Andiva

Înființată în 2010, AndivaJobs este una dintre cele mai mari companii de
consultanță în obținerea unui loc de muncăîn Străinătate.
Confidentialitate a datelor persoanale
Noi, cei de la Andiva Recruitment SRL, ne angajăm să protejăm intimitatea candidaților, clienților și utilizatorilor site-ului nostru. Când utilizați Andiva Recruitment SRL, aveți încredere în noi, pentru că suntem hotărâți să păstrăm încrederea și să vă oferim o experiență sigură. Ne vom asigura că informațiile pe care ni le transmiteți prin intermediul site-ului nostru web la unul din birourile noastre sunt utilizate numai în scopurile stabilite în acest Comunicat privind confidențialitatea datelor.

Regulamentul UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) înlocuiește Regulamentul de protecție a datelor (Directiva 95/46 / CE) din 25 mai 2018. Regulamentul vizează armonizarea legislației privind protecția datelor în statele membre UE, drepturi pentru persoane fizice și oferind un cadru strict în care organizațiile comerciale pot funcționa legal.

Datele cu caracter personal sunt:
- Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată
- Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
- Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
- Exacte. În cazul în care este necesar să fie actualizate se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere
- Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
- Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate")

Scopul colectării datelor este: reclama, marketing și publicitate, selecție și plasare forță de muncă.

1. La opțiunea dumneavoastră, ne furnizați unele date personale ale dumneavoastra pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.andivajobs.ro de către Andiva Recruitment SRL. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Andiva Recruitment SRL în conformitate și pentru realizarea scopurilor sus - menționate. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimtământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

2. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopurile declarate, respectiv: reclama, marketing și publicitate și selecție și plasare forță de muncă. Informațiile/ datele înregistrate sunt necesare utilizării de către subscrisa, în calitate de operator în scopurile declarate a datelor cu caracter personal care ne-au fost furnizate.

3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Andiva Recruitment SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul/ potentialul angajator al persoanei vizate, agenții de selecție și plasare a forței de munca.

4. În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 și reglementările internaționale în domeniu, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal
b) Dreptul la rectificare a datelor inexacte care o privesc, completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare
c) Dreptul la ștergerea datelor în situațiile prevăzute de lege: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, în caz de retragere a consimțământului, opoziția persoanei vizate la prelucrarea datelor, prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, existența unei prevederi legale ș.a.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării în situațiile prevăzute de lege
e) Dreptul la portabilitatea datelor
f) Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc
g) Dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere

5. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Sunteți de acord ca ștergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ștergerea contului dumneavoastră din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de Andiva Recruitment SRL

6. Informațiile colectate de la dumneavostră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. Andiva Recruitment SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

7. Andiva Recruitment SRLpune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate date cu caracter personal care sunt necesare realizării scopurilor prelucrării. Această obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.

Andiva Recruitment SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a)pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal

Câteva din pozițiile de lucru in strainatate

Agricultură - Lucru în Olanda
Depozite - Lucru in Marea Britanie
Fabrica de carne - Lucru în Polonia
Fabrica de pește - Lucru în Polonia
Faianță - Lucru in România
Construcții - Lucru in Germania
Te așteptăm la o consultație, află care sunt noile oferte de munca in strainatate!
Ne aflăm pe strada Ismail 81/1 Etajul 1.
Lucrăm de luni până vineri 09:00 - 18:00 și sâmbătă de la 10:00 - 15:00 .

Completeză formularul de mai jos!
Un consultant va reveni cu un apel telefonic pe parcursul zilei!
Toate datele primite sunt confidențiale!
Made on
Tilda